آمار فعالیت مکتب

آمار کاربران

بازه زمانی خود را بصورت قالب آماده (یک/هفت/سی ) روز و یا دستی انتخاب کنید. در صورت نیاز فایل خروجی را با پسوند csv دانلود نمائید.در قسمت آمار پس از انتخاب بازه زمانی می توانید گزارش کامل از فعالیت کاربران را مشاهده نمائید. (ایجاد/حذف/دانلود)