اشتراک گذاری فایل مکتب

اشتراک گذاری فایل مکتب

برای ارسال لینک دانلود از این قابلیت استفاده می نماییم.

  • حفظ لینک های معتبر

با انتخاب زمانبندی می توانید لینک های دانلودی برای کاربران ایجاد نمائید.

  • یکبار بارگیری

این گزینه پس از دانلود لینک به وجود آمده را حذف می نماید.

  • محافظت رمز عبور

با فعال سازی این گزینه، کاربران باید در سامانه وارد شده باشند.

  • کلید کپی

برای دانلود یک لینک اختصاصی ایجاد می شود.

  • پیش نمایش تصویر

چنانچه فایل تصویر باشد می توانید عکس را بصورت آنلاین ملاحظه کنید.

  • پخش کننده های صوتی

نمایش آنلاین فایل های صوتی.

  • پخش کننده های ویدئویی

نمایش آنلاین فایل های ویدئویی.