تنظیمات پروفایل مکتب

تنظیمات پروفایل مکتب

پروفایل از دو قسمت بروز رسانی پروفایل و نمایه تشکیل شده است:

  • بروز رسانی پروفایل

نام کاربری: نمایش نام کاربری در هنگام ورود به سامانه (قابل ویرایش)

  • پست الکترونیکی

جهت دریافت اطلاعات کاربری و فراموشی رمز.

  • رمز

تغییر رمز از این قسمت امکان پذیر خواهد بود.