مجوزها

مجوزها و گواهی های اخذ شده

جهت اطمینان و حصول اطمینان گزیده ای از گواهی ها درج گردیده اند

یونسکو
Made_In_IRAN
Logo25
zistboom
hoviat
Elmi
Sa1-150x150
صنف-فروشندگان
انجمن کسب و کار
NS1
انجمن انفورماتیک
Otagh_Asnaf
dnw
QAL
Oxford
IMS
ISO45001
ایزو امنیت
ELQM
Sadad
pay-ir
وندار
eNAMAD
Samandehi