کاربر جدید مکتب

کاربر جدید مکتب

زمانی که برروی گزینه کاربر جدید کلیک کنید، کادر فوق را ملاحظه می کنید که گزینه های زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

  • نام کاربری

انتخاب نام کاربری به صورت لاتین (غیر تکراری)

  • وظیفه

سطح بندی میزان دسترسی به فایل ها و پوشه ها.

  • رمز عبور

رمز ورود به سامانه(ترکیبی از اعداد و حروف)

  • پست الکترونیکی

جهت اطلاع رسانی و فراموشی رمز در نظر گرفته شده است.

  • پوشه کاربر

انتخاب پوشه های موجود جهت دسترسی به کاربر جدید.

  • پوشه جدید

می توانید برای کاربر یک پوشه جدید اختصاص دهید.