گزارش فعالیت مکتب

گزارش فعالیت مکتب

با گزینه گزارش گیری به راحتی می توانید فعالیت کاربران و تغییرات صورت گرفته بر روی فایل ها را رصد نموده و از آن ها گزارش تهیه نمائید.

  • آمار

در منوی آمار قادر خواهید بود میزان فعالیت کاربران در قسمت های مختلف را بررسی نمائید.

  • ارسال اطلاعیه ها

با وارد کردن آدرس ایمیل، تمامی گزارش ها به ایمیل ثبت شده ارسال می گردند.

  • انتخاب اطلاع رسانی

تعیین کنید در چه موضوعاتی ایمیل ارسال شود. ( ثبت نام/ایجاد پوشه جدید/دانلود/آپلود/ورود امن) و در نهایت تمامی تغییرات در مدیریت رمز را ذخیره نمائید.