تیم ما

معرفی کارشناسان و همکاران

بر این باور هستیم که این مهارت های نرم هستند که مارا از فناوری متمایز می کنند.

Blank Image

سامان

مدیر راهبردی

Blank Image

داریوش

مدیر استراتژیک

Blank Image

ساسان

مدیر اجرائی

Blank Image

عماد

مدیر دپارتمان فنی

Blank Image

محمدحسن

مدیر فنی

Blank Image

کوروش

مدیر توسعه

Blank Image

محمد

کارشناس فنی

Blank Image

نیلوفر

کارشناس روابط عمومی

Blank Image

حامد

امور مالی

Blank Image

وحید

کارشناس الکترونیک و اینترنت اشیاء

Blank Image

علی

کارشناس الکترونیک

Blank Image

سارا

کارشناس پشتیبانی

دیدگاه های مشتریان

error: محتوای محافظت شده